OM OS

Indehaver / Ejendomsadministrator

Hej, jeg hedder


Liza Winther


Jeg er indehaver og ejendomsadministrator hos Kontoret


Jeg er uddannet inden for offentlig administation ved Aalborg Kommune.


Fra 2004-2017 var jeg ansat hos By- og Landskabsforvaltningen som overassistent i Stadsarkitektens afdeling. Her arbejdede jeg primært med sagsbehandling inden for byggesager, støttet byggeri, byomdannelse samt kommune- og lokalplanlægning.


I 2017 skiftede jeg job til Ældre- og Handicapforvaltningen, hvor jeg var chefsekretær for Plejeboligchefen. Her arbejdede jeg primært med dagsordener og referater til det politiske niveau. Ligesom jeg arbejdede med personaleadministration, skrivelser og digitalisering. 


Udover min kontoruddannelse har jeg gennemført kommunomuddannelsen med særligt fokus på administration,  kommunikation og digitalisering.


Siden 2017 har jeg sideløbende varetaget ejendomsadministration for flere ejendomsselskaber.


Jeg har siden april 2020 arbejdet fuldtid hos Kontoret som ejendomsadministrator.

Hvad er vigtigt for mig? 


Samarbejde, tillid og kvalitet