PRIVATLIVSPOLITIK & HANDELSBETINGELSER

Privatlivspolitik

Generelt


Denne persondatapolitik redegør for, hvordan Kontoret9000 ApS anvender og behandler de personoplysninger, som vores kunder giver til os samt som Kontoret9000 ApS indsamler, når du benytter vores hjemmeside.


Hos Kontoret9000 ApS respekterer og beskytter vi dine personlige oplysninger. Kontoret9000 ApS respekterer alle ønsker om hemmeligholdelse af personoplysninger og er opmærksomme på, at alle personoplysninger behandles forsvarligt og hensigtsmæssigt.


Kontoret9000 ApS deler kundeoplysninger med tredjemand, når dette findes nødvendigt.
Kontoret9000 ApS benytter Eindom.dk, som er et online ejendomsadministrationsprogram, der har adgang til vores data, såsom lejere. Derudover benytter vi en ekstern revisor/bogholder.


Personlige oplysninger


En personoplysning er enhver form for information, der kan henføres til fysiske personer, selvom dette forudsætter kendskab til eksempelvis adresse, CPR-nummer mv.


Der sondres mellem to typer af personoplysninger, almindelige oplysninger og følsomme oplysninger.


Følsomme oplysninger kan være oplysninger om etnisk oprindelse, politisk, race, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, samt behandling af genetiske eller biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person, vedkommendes helbredsoplysninger eller seksuelle orientering.


Ikke-personlige oplysninger


Vi kan indsamle ikke-personlige oplysninger om Brugere, når de besøger vores hjemmeside. Ikke-personlige oplysninger kan blandt andet omfatte computertype, browser-navn og tekniske oplysninger om Brugerens forbindelsesmåde på hjemmesiden, eksempelvis internetudbyder, styresystem og andre lignende oplysninger.


Webbrowser Cookies


Denne hjemmeside benytter ”cookies” for at forbedre Brugernes oplevelse. Brugerens webbrowser gemmer cookies på sin harddisk til registreringsformål og til tider for at tackle oplysninger om dem. Brugere kan vælge at sætte deres browser til at afvise cookies eller varsle Brugeren, når cookies bliver sendt. Brugeren skal dog være opmærksom på, at visse dele af hjemmesiden herefter kan have nedsat funktionalitet.


Hvilke personoplysninger indsamler vi?


Vi kan indsamle personlige oplysninger fra Brugere på en række forskellige måder, inklusiv men ikke begrænset til, når Brugere gennemfører et køb, betaler for et produkt eller andre aktiviteter på vores hjemmeside. Brugere kan blive spurgt om navn, telefonnummer, adresse, CVR/CPR-nummer, e-mailadresse og kreditoplysninger efter behov. Derudover indsamles den information, som Brugeren måtte anføre i sin besked.

Der er mulighed for, at Brugere kan besøge vores hjemmeside anonymt og vi vil udelukkende indsamle personlige oplysninger fra Brugere, når de frivilligt giver sådanne oplysninger til os. Brugere kan altid vælge ikke at give personlige oplysninger, men dette kan forhindre dem i at benytte visse tjenesteydelser eller funktioner på vores hjemmeside.


I særlige tilfælde vil Kontoret9000 ApS ved lov være forpligtet til at indsamle specifikke og verificerede personoplysninger.


Hvorfor indsamler vi personoplysninger?


For at kunne give Brugeren den bedst mulige oplevelse med vores ejendomsadministration/sekretærydelser og hjemmeside, indsamles relevante personoplysninger.


Når du bruger Kontoret9000 ApS hjemmeside, giver du således samtykke til, at Kontoret9000 ApS må håndtere de kategorier af oplysninger, der er relevante for at kunne levere den nødvendige service, optimering, vedligehold eller udvikling af vores hjemmeside.


Opbevaring af personoplysninger


Personoplysninger opbevares i op til 5 år efter kundeforholdets ophør, hvorefter de slettes.


Personoplysninger indhentet med henblik på at sende nyhedsbreve og opdateringer omkring vores services vil beholdes indtil disse afmeldes af Brugeren.


Fælles for alle personoplysninger gælder dog, at personoplysninger altid slettes, når personoplysningerne ikke er relevante i forhold til det formål, hvorpå de er blevet indsamlet, eller hvis et samtykke trækkes tilbage inden en egentlig ejendomsadministration/ sekretærydelser er begyndt.


Hvordan beskytter vi dine oplysninger?


Brugerens oplysninger beskyttes ved brug af krypteringsmetoden SSL/HTTPS.


SSL er en standard sikkerhedsteknologi, som gør det muligt at etablere en sikret forbindelse, (også kaldet en HTTPS forbindelse) mellem en webserver og webbrowser. Denne forbindelse sikrer at alle data, der passerer mellem webserveren og browseren forbliver private. På denne måde sikres adgangen til dine oplysninger mod uvedkommende.


Deling af dine personlige oplysninger


Kontoret9000 ApS deler Brugerens oplysninger med betroede samarbejdspartnere, som hjælper Kontoret9000 ApS med at vedligeholde, opdatere eller drive vores forretning, hjemmeside eller services for Brugeren. De pågældende samarbejdspartnere vil kun have adgang til Brugerens personlige oplysninger i det omfang, det er nødvendigt, og der vil altid udarbejdes en kontraktuel forpligtelse til at behandle dine oplysninger fortroligt.


Brugerens oplysninger kan blive delt med tredjeparter eller samarbejdspartnere med henblik på at kunne levere markedsføring, annoncering eller andre lignende services. Disse services inkluderer, men er ikke begrænset til: www.kontoret9000.dk


I tilfælde af at Kontoret9000 ApS vil optræde i en forsikringssag, vil Kontoret9000 ApS dele de oplysninger, der er nødvendige for at forsikringsselskabet kan behandle en eventuel forsikringssag.


Vi forbeholder os retten til at bruge eller videregive oplysninger, som er nødvendige for at overholde love, regler eller juridiske anmodninger eller for at samarbejde med en retslig undersøgelse.


Retsgrundlag


Kontoret9000 ApS behandler dine oplysninger enten på baggrund af dit udførte samtykke, eller hvis behandlingen er nødvendig for, at der kan gennemføres en kontakt, som du er part i.


Såfremt behandlingen af Brugerens personoplysninger er baseret på samtykke, har Brugeren mulighed for at tilbagekalde dette samtykke. Dette er beskrevet i punktet omkring ”Dine rettigheder”.


Såfremt Brugeren ikke ønsker at give samtykke til vores behandling af personoplysninger, kan Kontoret9000 ApS ikke yde services, der ydes på Kontoret9000 ApS hjemmeside.


Dine rettigheder


Som Bruger hos Kontoret9000 ApS har du følgende rettigheder:


Som registreret har du ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler på dig. Der er mulighed for, at Brugeren til enhver tid kan anmode om et dataudtræk af alle de data, der behandles på dig. Dine data vil blive leveret hurtigst muligt – dog altid med svar indenfor 4 uger.


Som registreret har Brugeren ret til at få transporteret sin data til en anden dataansvarlig. Dine personlige oplysninger vil blive leveret som Excel/Word/PDF-dokument via krypteret mail.


Som registreret har du altid ret til at få dine personoplysninger slettet. Kontoret9000 ApS vil dog i visse tilfælde forbeholde sig retten til at enten begrænse eller afvise en sletning, såfremt disse personoplysninger er nødvendige for at kunne overholde særregler.


Som registeret har du ret til at berigtiget forkerte eller unøjagtige oplysninger, der behandles om dig.


Som registreret har du enhver tid ret til at trække et samtykke tilbage, såfremt der ønskes at standse eller begrænse en behandling af dine personoplysninger.


Klage


Såfremt du ønsker at klage over Kontoret9000 ApS behandling af dine personoplysninger, kan denne klage rettes til den ansvarlige myndighed. I Danmark er denne myndighed Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, telefonnummer: 33 19 32 00. Mere information kan findes på www.datatilsynet.dk.


Kontakt os


Hvis du har spørgsmål vedrørende denne privatpolitik, hjemmesidens praksis eller dine handler med Kontoret9000 ApS, er du velkommen til at kontakte os på:


Kontoret9000 ApS
Vesterå 14, DK-9000 Aalborg
Telefonnummer: +45 30 28 62 50
E-mail: kontakt@kontoret9000.dk
CVR-nr.: 40644679


Kontoret9000 ApS privatlivspolitik er sidst opdateret den 10/07 2019

Handelsbetingelser

Følgende vilkår gælder for alle ydelser, der bliver solgt og leveret gennem Kontoret9000 ApS og hjemmeside, der administreres af Kontoret9000 ApS. Handelsbetingelserne gælder for enhver opgave, Kontoret9000 ApS påtager sig.


Din adgang til og brug af hjemmesiden udgør samtykke til at være bundet af disse betingelser, som etablerer et kontraktforhold mellem dig og Kontoret9000 ApS. Hvis du ikke giver samtykke til vilkårene, må du ikke tage adgang til eller bruge hjemmesiden. Kontoret9000 ApS kan øjeblikkeligt opsige disse vilkår.


Kontoret9000 ApS kan fra en tid til anden ændre vilkårene. Ændringerne i vilkårene vil træde i kraft, efter Kontoret9000 ApS slår sådanne opdaterede vilkår op på rette sted. Din fortsatte adgang til eller brug af hjemmeside efter sådanne opslag udgør samtykke til at være bundet af de ændrede vilkår.


Generelle oplysninger


Kontoret9000 ApS
Vesterå 14, DK-9000 Aalborg
Telefonnummer: +45 30 28 62 50
E-mail: kontakt@kontoret9000.dk
CVR-nr.: 40644679


Kontoret9000 ApS er formidler og leverandør af ejendomsadministration/sekretærydelser. Kontoret9000 ApS faciliterer services og opgaveløsning leveret af vores uddannede samt ikke uddannede medarbejdere.


Priser og betaling


Den gældende pris er den, som på dagen for bestillingen er angivet på den pågældende opgave. Alle priser er eksklusive moms og angives i DKK.

Kontoret9000 ApS kan frit ændre de oplyste priser uden forudgående varsel. Er der sket en trykfejl og køber burde vide eller ved, at der er tale om en trykfejl, kan køber ikke få den trykfejlede pris.

Hos Kontoret9000 ApS kan der betales med faktura.


Fortrolighed


Hos Kontoret9000 ApS mener vi, at tillid og fortrolighed er afgørende for et godt samarbejde. Alle oplysninger modtaget fra dig eller om dig vil blive behandlet fortroligt, og alle medarbejdere er underlagt tavshedspligt i overensstemmelse med praksis.


Ansvar


Kontoret9000 ApS er ikke ansvarlige for nedbrud eller midlertidige afbrydelser på hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, der er uden for Kontoret9000 ApS kontrol. Det kan ikke garanteres, at du kan benytte downloadede filer på enhver computer og benyttelse vil altid forudsætte, at du er i besiddelse af software, der kan åbne/læse relevante filer.


Privatlivspolitik


For at du kan indgå en aftale med os har vi brug for følgende oplysninger om dig: Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, CVR/CPR-nummer.


Behandlingen sker efter reglerne i vores Privatlivspolitik.


Lovvalg og værneting


Enhver tvist der udspringer af din handel med Kontoret9000 ApS samt på hjemmesiden eller heraf følgende tvister, herunder disse handelsbetingelers omfang eller gyldighed, er underlagt dansk ret og skal indbringes for Aalborg Byret.


Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Kontoret9000 ApS.


Har vi ikke fundet en løsning sammen, har du mulighed for at indgive en klage til Center for Klageløsning:


Nævnenes Hus
Toldboden 2, DK-8000 Viborg

Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.


EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores mailadresse kontakt@kontoret9000.dk.