VI TILBYDER

Vi tilbyder

Erhverv og Bolig

 • Lejekontrakter
 • Huslejeopkrævning via Nets
 • Kontakt til lejere
 • Restancestyring
 • Påkrav
 • Inkasso
 • Indeksregulering
 • Indberetning til forsyningsvirksomheder
 • Forbrugsregnskaber
 • Betalinger/Bogføring
 • Momsindberetning


Udlejning

 • Annoncering
 • Fremvisning
 • Ind- og fraflytningssyn
 • Opsigelser
 • Flytteopgørelser
 • Koordinering af håndværkere ved istandsættelse, renovering eller ombygning

Ejerforeninger

 • Opkrævning af fællesudgifter
 • Restancestyring
 • Rykkere
 • Inkasso
 • Indberetning til forsyningsvirksomheder
 • Forbrugsregnskaber
 • Betalinger/Bogføring
 • Momsindberetning
 • Regnskab og budget
 • Ejerskifter
 • Generalforsamling
 • Kontakt med myndigheder