VI TILBYDER

Vi tilbyder

Boligadministration

 • Lejekontrakter
 • Huslejeopkrævning via Nets
 • Kontakt til lejere
 • Restancestyring
 • Rykkerskrivelser/Påkrav
 • Indeksregulering
 • Opsigelser
 • Flytteopgørelser
 • Indberetning til forsyningsvirksomheder
 • Forbrugsregnskaber
 • Betalinger/Bogføring


Udlejning

 • Annoncering
 • Fremvisning
 • Ind- og fraflytningssyn
 • Koordinering af håndværkere ved istandsættelse, renovering eller ombygning

Sekretær

 • Brevskrivning
 • Korrekturlæsning
 • Opsætning af dokumenter
 • PowerPoint præsentationer
 • Mødeindkaldelser
 • Dagsordener/Referater
 • Ansøgninger/Indhentning af godkendelser